Systemintegration af vindkraft i det nordøstlige Kina

Kina | januar 2013 - december 2014

Ea Energianalyse medvirkede i en analyse af energisystemet i Harbin. Formålet var at undersøge, udforske og præsentere mulige institutionelle løsninger, koncepter og teknologier til integration af den stigende andel af fluktuerende vindenergi i fjern- og kraftvarme systemet. Ved projektets start var vindkraft i perioder afbrudt på grund af manglende fleksibilitet i de eksisterende rammer for distribution via kraftværkerne.

Projektet blev udført i samarbejde med COWI, Harbin og Aarhus kommune, China Electric Power Research Institute og State Grid Energy Research Institute (SGERI). Projektet er støttet af den dansk-kinesiske Renewable Energy Development (RED)-program.