Eksempler på udvikling af fleksibilitet i elsystemet

Kina | juni 2018 - september 2018

På grund af den hurtige stigning i mængden af elproduktion fra sol og vind, ses udfordringer for elsystemernes fleksibilitet over hele verden. Kina, der har den største kapacitet for variabel vedvarende energi i verden, er under stort pres for at håndtere denne store mængde af fluktuerende elproduktion. Samtidig er Kina også ved at gennemføre en ny runde af reformer af elmarkedet, som er nødvendige for at tilskynde til et mere fleksibelt system.

Energistyrelsen samarbejder med Kina om at introducere tiltag til at fremme mere fleksibilitet i elsystemet. I 2018 hjalp Ea Energianalyse Energistyrelsen med at udarbejde en rapport indeholdende eksempler på forskellige kilder og tiltag fra virkeligheden, der forbedrer systemets fleksibilitet. Fokusset i Eas arbejde var at komme med en grundig beskrivelse af tre cases:

  • Kobling af intraday-markeder for handel med el. Eksempler med Elbas/Xbid
  • Fleksibel anvendelse af vandkraft med reservoir (undersøgelse i Norge og Sverige)
  • Fleksibelt elforbrug i industrien (undersøgelse i Finland)

Projektet blev gennemført i juni til september 2018.