Energisikkerhed i konteksten af energiomstilling – erfaringer og udfordringer i Europa og Kina

Energiforbrug, besparelser og demand response | august 2023 - november 2023

Med vedtagelsen af Parisaftalen i 2015 understregede verdens ledere nødvendigheden af at begrænse den globale opvarmning til 1.5°C ved slutningen af dette århundrede for at holde de negative konsekvenser af klimaforandring nede. Kina har et mål om at nå et maksimum af CO2-udledninger før 2030 og opnå CO2-neutralitet i 2060. EU har et bindende mål om at opnå klimaneutralitet i 2050. For at nå disse mål kræves en stor omlægning af energisystemer, hvilket inkluderer infrastruktur, planlægning og regulering, sammen med en koordineret udvikling hen over energisektorerne. Dette betyder, at i de kommende årtier er energisystemer globalt i gang med omstilling. Denne omstilling med en voksende andel af variable, vedvarende energiressourcer og teknologiske usikkerheder kommer med nye risici og dermed nødvendigheden af en omdefinering af begrebet energisikkerhed.

Ea Energianalyse har indgået i et samarbejde med CEC (China Electricity Council) om et projekt, hvor konceptet energisikkerhed i Kina og EU blev undersøgt, samt hvordan konceptet ændrer sig med energiomstillingen. I en anden del af projektet blev risikoen ved at være afhængig af storskala variabel vedvarende energi i energisystemet i fremtiden (2050 og 2060) undersøgt. Risiciene hænger sammen med øget afhængighed af klima- og vejrforhold, fx vind og solenergi. Dette blev undersøgt gennem en komparativ analyse af bidraget til systemtilstrækkelighed af VE-ressourcer i Europa i forhold til Kina, hvilket i praksis betyder en sammenligning af, hvor meget VE-ressourcerne selv bidrager til tilstrækkelighed i elforsyningen, relativt til det forventede behov.