Kinesiske ordninger for energieffektivitet og CO2-reduktioner

Geografisk | marts 2013 - august 2013

Den kinesiske regering planlagde at afprøve et system til handel med energieffektivitetsattester med det formål omkostningseffektivt at nå 16% reduktion i energiintensitet i løbet af perioden for den 12. femårsplan.

Et CO2-kvotesystem blev afprøvet i fem byer og to provinser, og det var hensigten at udvide ordningen til at omfatte hele Kina. En af udfordringerne var at sørge for, at brugen af kvotesystemet fungerede optimalt med målet om at øge energieffektiviteten.

Sammen med Ricardo-AEA (Storbritannien) har Ea Energianalyse ydet bistand til Verdensbanken i en undersøgelse af internationale erfaringer med ordninger for energieffektivitet, vedvarende energi og CO2-kvoter, CO2-udledning og energieffektivitet.

Målet med undersøgelsen var at belyse, hvordan ordninger for energieffektivitet, vedvarende energi og CO2-kvoter er implementerede, og hvordan de interagerer. Undersøgelsens anbefalinger indgik i overvejelserne omkring formuleringen af en ordning om energieffektivitetsattester i Kina.