Samarbejde om elforbrug, elefterspørgsel og konkurrence i Kina

Kina | august 2016 - december 2017

U.S. Department of State’s Bureau of Energy Resources, i samarbejde i den amerikansk-kinesiske Climate Change Working Group, stod i spidsen for et projekt med titlen Power Consumption, Demand and Competition cooperation, der ligger under deres Electric Power Systems Initiative. Formålet med initiativet er at øge brugen af vedvarende energi i Kina.

I dette projekt bidrog Ea Energianalyse med anbefalinger i rapporten til forbedret indpasning af vedvarende energi i det kinesiske energisystem. Ea tilføjede viden om de danske erfaringer med integration af vedvarende energi, med fokus på brug af elektricitet fra vindenergi til fjernvarme.

Projektet blev udført for U.S. Department of State igennem Lawrence Berkeley National Laboratory, og løb fra august 2016 til december 2017.