Vurdering af biomasseprojekt i Lombok

Affald, bioenergi, geotermi | februar 2021 - marts 2022

Ea Energianalyse assisterer DSIF (Danida Sustainable Infrastructure Finance) i at vurdere om et biomasseprojekt på den indonesiske ø Lombok kan opnå støtte fra DSIF og påbegynde forberedelserne.

Projektforslaget fra de indonesiske aktører omhandler at bygge et 20-40 MW biomassekraftværk, der skal bruge restprodukter fra dyrkning af ris og korn. Lombok har ingen fossile energiressourcer og er pt afhængig af importeret kul og kostbar diesel til elproduktion. Formålet er at bringe en mere bæredygtig og forhåbentlig billigere energikilde ind i udvalget, og dermed bidrage til reduktionen af udledning af drivhusgasser.

Projektet løber fra februar 2021 til marts 2022.

Hvor vi har arbejdet