Vurdering af biomasseprojekt i Lombok

Affald, bioenergi, geotermi | februar 2021 - august 2022

PEM Consult og Ea Energianalyse assisterede DSIF (Danida Sustainable Infrastructure Finance) i at vurdere om et biomasseprojekt på den indonesiske ø Lombok kunne opnå støtte fra DSIF og påbegynde forberedelserne.

Projektforslaget fra de indonesiske aktører omhandlede at bygge et 20-40 MW biomassekraftværk, der skal bruge restprodukter fra dyrkning af ris og korn. Lombok har ingen fossile energiressourcer og er pt afhængig af importeret kul og kostbar diesel til elproduktion. Formålet er at bringe en mere bæredygtig og forhåbentlig billigere energikilde ind i udvalget, og dermed bidrage til reduktionen af udledning af drivhusgasser.

Som en del af projektet blev der også foretaget en vurdering af produktion og anvendelse af lokale biomasse-restprodukter fra landbrug med hjælp fra lokale konsulenter, samt en evaluering af forskellige mulige teknologier for anvendelse af biomasse til energiproduktion.

Projektet løb fra februar 2021 til august 2022.

Opfølgende projekt

Lombok er en af de største øer i West Nusa Tenggara provinsen i Indonesien. Som en opfølgning på Lombok-projektet, bad den lokale administration DSIF om også at vurdere biomasseresourcerne i regionens anden store ø, Sumbawa. Fra maj til december 2022 vurderede Ea Energianalyse og PEM Consult de biomasseressourcer, der er til rådighed for energiproduktion i et stort område på Sumbawa. Arbejdet i Sumbawa blev udført af lokale konsulenter og PEM og Ea udførte den nødvendige kvalitetskontrol af arbejdet.