Støtte til modellering i Indonesien

Balmorel: Energisystemsmodel | februar 2019 - december 2019

Den danske regering har startet et nyt stadie af ”regering til regering” samarbejde med Indonesien omkring energi og energieffektivitet. Målet, som beskrevet med den vedtagne Strategic Sector Coorperation (SSC), er at støtte indonesiske ministerier og andre relevante aktører i at udvikle relevante politikker, strategier og løsninger til at øge raten af elektrificering og opfylde regeringens mål for genanvendelig energi og energieffektivitet i det lange løb.

I dette projekt gav Ea Energianalyse modelleringsgruppen ved National Energy Council (NEC) teknisk assistance. Gruppen blev introduceret til Balmorelmodellen og arbejdede på at udvikle modellen og opsætninger af scenarier til Indonesian Energy Outlook 2019. Ea bidrog med en avanceret udgave af den indonesiske Balmorelmodel og støttede den indonesiske gruppe i at benytte modellen effektivt til nationale energifremskrivelser.

Endvidere stod Ea for at uddanne personale i Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) i brugen af strømforsyningsdelen af Balmorelmodellen, for at gøre dem i stand til at benytte modellen til scenarier for strømforsyning og lave korrekte analyser af resultaterne, til brug i national og lokal udformning af politikker.

I et efterfølgende projekt i 2020 støttede Ea igen NEC og MEMR med modellering og scenarier i forbindelse med udgivelsen af Indonesian Energy Outlook 2020.