Energisystemsmodellering for MEMR og DG Electricity

Balmorel: Energisystemsmodel | maj 2021 - april 2023

Den indonesiske regering har et stærkt fokus på at nå deres mål om 23% vedvarende energi (VE) i elektricitetssystemet i 2025. Der er forståelse for, at implementeringen af VE er nødt til at gå op i hastighed for at målet kan nås og for at sikre en udvikling af elektricitetsproduktion med lave omkostninger.

En af de identificerede barrierer er integrationen af variabel VE og dets indvirkning på eksisterende kraftværker, der anvender fossile brændstoffer. Tekniske og økonomiske begrænsninger ved kraftværkerne reducerer ofte mulighederne for at producere fleksibelt, og i nogen tilfælde forlænges deres levetid ud over en økonomisk optimal udvikling af langtidskontrakter. Den nuværende modellering med Balmorel fokuserer på at opnå den laveste totale systemomkostning i et givet scenarie, men der er et behov for at evaluere den økonomiske effekt af de forskellige involverede aktører og forbrugere. En udbygning af den eksisterende model er derfor nødvendig.

Samarbejdet mellem de forskellige institutioner, der arbejder med modellering og langsigtet planlægning, har brug for at blive styrket. Dette vil blive endnu mere relevant i takt med at modellerne bliver mere komplekse og kræver specialiserede medarbejdere for at blive benyttet. Der er derfor et behov for et værktøj, der giver et simpelt overblik over nøgleresultater fra alle sektorer i energisystemet. Dette betyder specifikt at indsamle resultater fra de indonesiske LEAP- og Balmorelmodeller.

Som en del af Energistyrelsens arbejde i Indonesien, støttede Ea Energianalyse, sammen med COWI, MEMR (Indonesian Ministry of Energy and Mineral Resources) og DG Electricity i deres arbejde med at analysere og planlægge udviklingen af det indonesiske energisystem. Dette omfattede at:

  • Forbedre den eksisterende Balmorelmodel til at have et højere detaljeniveau samt at integrere flere tekniske og økonomiske parametre
  • Forbedre interfacet mellem Balmorel og andre modeller for at fremme bedre samarbejde med eksterne og interne aktører, særligt NEC
  • Støtte løbende kapacitetsopbygning til specialiserede medarbejdere for at opbygge stærk lokal viden om brugen af avancerede modeller til energisystemanalyser. Den forbedrede Balmorelmodel vil blive brugt til flere og mere detaljerede energisystemanalyser

Projektet løb fra maj 2021 til april 2023.