Energimodellering i Indonesien

Balmorel: Energisystemsmodel | maj 2016 - december 2016

Indonesien arbejder på at udvikle og styrke det nuværende system for energimodellering i forbindelse med forberedelser af scenarieanalyser for 2050, med det formål at opnå et omkostningseffektivt gennembrud af vedvarende energikilder i det indonesiske energisystem.

Ea Energianalyses har leveret ekspertviden i at modellere elsystemer ved brug af modellerne Balmorel og BalmorelLite. Projektet blev udført i tæt samarbejde med Energistyrelsen og det indonesiske nationale energiråd (the National Energy Council – NEC) og havde til formål at udvikle kompetencer til energimodellering i den indonesiske administration.

Projektet blev indledt med en workshop i Jakarta, efterfulgt af bidrag til 2016 Energy Outlook for Indonesien og slutter med forberedelserne til en langsigtet scenarieanalyse.

Workshop i Jakarta

Et modelleringsseminar blev afholdt i Jakarta fra d. 25.-31. maj, hvor Ea Energianalyse gav indsigt i Balmorelmodellen, relevante cases, metode, data forudsætninger, indsamling, brug osv.

Udvikling af modelleringsteamet

Ea Energianalyse arbejdede tæt sammen med datateamet hos the National Energy Council (NEC) for at udvikle kompetencer til at udføre analyser i elsektoren og udarbejde scenarier, hvor brugen af Balmorel er en integreret del af energiplanlægningen. Det primære fokus var på integrationen af fluktuerende vedvarende energi i elsystemet og forudsigelse af fremtidens efterspørgsel og ressourcer.

Forberedelse af scenarieanalyse for 2050
I samarbejde med NEC, Energistyrelsen, de indonesiske partnere og andre relevante interesserenter, blev projektet afsluttet med et udkast til langsigtede scenarieanalyser frem mod 2050, hvor fokus var at bidrage med beskrivelser og analyser af elsektoren og fluktuerende energikilder. Resultaterne blev præsenteret på en workshop i Januar 2017.

I forbindelse med projektet var konsulent Bjarne Bach udstationeret i Jakarta fra August til udgangen af 2016, hvor han oplærte det Indonesiske energiråds medarbejdere i modellering og analyser med Balmorel.