Effektivisering af kraftværker i Indonesien

Energiforbrug, besparelser og demand response | november 2017 - november 2018

Indonesien og Danmark samarbejder om et miljøprogram, der har som mål at støtte den indonesiske regering i at kombinere økonomisk vækst med bæredygtig udvikling, gennem forbedret miljøledelse samt bekæmpelse og tilpasning til klimaforandringer.

I samarbejde med Danida udførte Ea Energianalyse et projekt med følgende mål

  • At identificere lettilgængelige muligheder for optimering af energieffektivitet og fleksibilitet for kraftværker
  • At vurdere kapacitetsbehovet for PLN (statsligt kraftværksselskab) for at kunne sikre effektiv drift af kraftværker og styrke DGE’s (Directorate General of Electricity) evne til at overvåge kraftværkernes energieffektivitet
  • At foreslå regelændringer, der vil øge energieffektiviteten hos kraftværker

I forhold til de lettilgængelige muligheder for energieffektivitetsoptimering og fleksibilitet fandt Ea at der allerede bliver gjort meget godt arbejde. Ea anbefalede forbedring af kontrolsystemer og at fokusset på målinger af ydeevne og betingelsesbaseret vedligeholdelse blev øget.

I vurderingen af kapacitetsbehov for PLN anbefalede Ea, at brugen af business-cases og lastfordelingsmetoder blev forbedret, samt at lokale energieffektivitetsgrupper blev etableret, og at kontrol- og præstationsgrupper for energieffektivitet blev udnævnt for hele firmaet.

For at øge DGE’s kapacitet foreslog Ea, at DGE, i en vis grad, skal deltage i kontrolgrupper for energieffektivitet, regulere lastfordelingsmetoderne, og at energieffektivitetsmålene i energisektoren blev indarbejdet i energilovgivningen.

Projektet løb fra november 2017 til november 2018.