Konvertering fra kul til biomasse på kraftværk i Indonesien

Affald, bioenergi, geotermi | november 2019 - februar 2020

I dette projekt har Ea Energianalyse bistået DSIF (Danida Sustainable Infrastructure Finance) i at vurdere et indonesisk kraftværks konvertering fra at fyre med kul til at fyre med biomasse.

Som en del af Paris-aftalen, har Indonesien sat et mål om at øge mængden af vedvarende energi til 23% af det nationale energiforbrug i 2025, en stigning fra de ca. 14% på nuværende tidspunkt.

Det indonesiske energiselskab PP Energi har anmodet DSIF om finansiering til at konvertere et kulkraftværk i Lampung provinsen i det sydlige Sumatra, så det fyrer med biomasse, da kraftværket ikke længere er økonomisk levedygtigt, når der bliver fyret med kul. Konverteringen kan også hjælpe med at øge mængden af vedvarende energi og reducere CO2-udledningen i Indonesien.

De overordnede mål for projektet var:

  • Bidrage til regeringens mål om at reducere CO2-udledning og opfylde forpligtelserne i Paris-aftalen
  • Gøre det eksisterende kraftværk økonomisk levedygtigt ved at skifte til et alternativt og billigere brændsel
  • Skabe et lokalt marked for biomasse og derved skabe arbejdspladser. Der er også mulighed for at lokale plantagers økonomi forbedres, hvis biomasseaffald fra disse benyttes som brændsel

Ea Energianalyse bidrog i projektet med at udvikle et konceptnotat for DSIF som basis for deres beslutning om, hvorvidt de ville gå videre med den næste del af projektet, samt udvikling af arbejdsbeskrivelsen for en detaljeret forundersøgelse for projektet.

Projektet løb fra november 2019 til februar 2020.