Rammer for omstilling til vedvarende energi i Indien

Balmorel: Energisystemsmodel | oktober 2018 - december 2018

Ea Energianalyse forsynede i dette projekt Energistyrelsen med basisviden om relevante aspekter af det indiske energisystem, for at gøre Energistyrelsen i stand til at have en velinformeret dialog med de indiske samarbejdspartnere.

Arbejdet inkluderede bl.a. en beskrivelse af udfordringer og muligheder forbundet med integration af vedvarende energi i stor skala i Indien; en oversigt over de planlægningsmæssige rammer og kompetencer, elmarkedsregulering og et overblik over hvilke modelværktøjer, der anvendes af nøgleinstitutioner. Desuden blev der i forbindelse med projektet lavet en beskrivelse af, hvordan Balmorel modellen bliver brugt i andre lande.

Projektet løb fra oktober til december 2018.