Forsyningssikkerhed i Østafrika

| Igangværende - Igangværende

Ea Energianalyse har sammen med 10 medlemslande i Eastern African power Pool, EAPP, analyseret forsyningssikkerheden for de nærmeste ti år. Resultatet er beskrevet i EAPP’s første Power Balance Statement. Yderligere investeringer er påkrævet for at sikre forsyningen i området.