Grønland med i Parisaftalen?

| Igangværende - Igangværende

En analyse af Grønlands muligheder for at deltage i Parisaftalen har for nylig været sendt i offentlig høring af den grønlandske regering. Analysen er udført som et samarbejde mellem Ea Energianalyse og Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

Analysen fokuserer på, hvordan Parisaftalen vil forpligte Grønland, og hvad der skal til, for at det grønlandske samfund kan reducere sit klimaaftryk.

En vurdering foretaget af Kammeradvokaten slår fast, at Grønland i samarbejde med den danske regering godt kan fastsætte et andet reduktionsmål end det danske.

Allerede igangsatte initiativer om udbygning af vandkraft vil kunne reducere Grønlands udledninger, men de største udfordringer for Grønland bliver at omstille fiskeri, søfart, luftfart og energiforbrug i byer og bygder uden adgang til vandkraft.

Den fulde analyse kan findes her på siden. Den er delt op i en hovedrapport med hovedkonklusioner og en baggrundsrapport, der går i dybden med de berørte områder.