Ea giver anbefalinger til elektrificering af Agersø- og Omøfærgerne

| Igangværende - Igangværende

Ea Energianalyse har udarbejdet en række anbefalinger til ladeinfrastrukturen i forbindelse med elektrificering af Agersø III og Omø færgerne. I en analyse udført for Slagelse Kommune, undersøgte Ea ladebehov og mulig placering af ladestandere til Agersø III og den nye Omø Færge. Analysen blev fulgt op af en række anbefalinger til, hvordan det samlede projekt faseinddeles, anbefalinger til beslutningsprocesserne samt generelle anbefalinger med vægt på nettilslutning, hensyn til sejlplaner og batterisystemer.

Slagelse Kommune ønsker at bidrage til den grønne omstilling ved at ombygge den kommunale færge mellem Stigsnæs og Agersø, Agersø III, fra diesel til elfærge. Samtidig indkøber kommunen en ny elfærge til at erstatte den eksisterende Omø Færge.  Ladestandere til begge færger opstilles i Stignæs Færgehavn, og ladeforholdene skal derfor samtænkes.

Læs mere om projektet her.