Elektrificering af Agersø- og Omøfærgerne

Danmark | februar 2023 - februar 2023

Ea har udarbejdet en række anbefalinger til ladeinfrastrukturen i forbindelse med elektrificering af Agersø III og Omø færgerne. Arbejdet er udført for Slagelse Kommune som er en del af Færgesekretariatets standardfærgeprojekt.

Slagelse Kommune ønsker at bidrage til den grønne omstilling ved at ombygge den kommunale færge mellem Stigsnæs og Agersø, Agersø III fra 2012, fra diesel til elfærge. Parallelt har kommunen indgået aftale om køb af en ny standardfærge via Færgesekretariatets standardfærgeprojekt. Den nye færge skal erstatte den eksisterende Omø Færge.

Den nye Omø Færge vil ligesom Agersø III blive en elfærge, og ladeforholdene for de to færger skal samtænkes. Ladestanderne til færgerne opstilles i Stigsnæs Færgehavn, som begge færger anløber.

Analysen undersøgte ladebehov og mulig placering af ladestandere til Agersø III og den nye Omø Færge. Den blev fulgt op af en række anbefalinger til, hvordan det samlede projekt faseinddeles, anbefalinger til beslutningsprocesserne samt generelle anbefalinger med vægt på nettilslutning, hensyn til sejlplaner og batterisystemer.

Projektet løb i februar 2023.