Plan for tilpasning af kapaciteten for affaldsforbrænding

| Igangværende - Igangværende

Kommunernes Landsforening (KL) har offentliggjort en plan for at tilpasse den danske forbrændingskapacitet for affald, ved at 30% af kapaciteten lukkes over de næste ti år. Læs mere om planen på KL’s hjemmeside.

Baggrundsrapporten “Kapacitetstilpasningsplan for affald – Analyserapport” er udarbejdet af Ea Energianalyse, og viser analysemetode og en række forudsætninger for planen.

Analyserapporten kan downloades her.

For yderligere oplysninger, kontakt Hans Henrik Lindboe.