Nyt damvarmelager officielt indviet

| Igangværende - Igangværende

Onsdag d. 19. april indviede VEKS og Høje Taastrup Fjernvarme deres nye damvarmelager i Taastrup. Det nye lager kommer til at være til gavn for hele hovedstadsområdet, da man her kan lagre fjernvarme, når den er billig at producere, og omvendt udnytte lageret, når varmen er dyr at producere.

Ea Energianalyse har siden 2015 deltaget i udvikling, modning og implementering af varmelageret. Vi har bl.a. lavet indledende økonomianalyser af lagerets værdi i fjernvarmesystemet og senere bidraget til den endelige business case og udvikling af forretningsmodel for finansiering og drift af lageret. Endvidere har vi i EUDP-projektet FLEX-TES analyseret forskellige muligheder for inddragelse af lageret i den daglige lastfordeling i fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet. Senest har Ea Energianalyse bistået Varmelast med at implementere damvarmelageret i lastfordelingen, så det bl.a. kan medvirke til, at dyr spidslastproduktion i fjernvarmesystemet, ofte baseret på fossile brændsler, bliver afløst af varmeafladning fra damvarmelageret og dermed af andre, grønne varmekilder.

Læs mere om damvarmelageret hos Høje Taastrup Fjernvarme her.