Debatindlæg i GridTech om grønne certifikater

| Igangværende - Igangværende

I forbindelse med det aktuelle lovforslag L-148 om fremme af vedvarende energi, har Hans Henrik Lindboe fra Ea Energianalyse skrevet et debatindlæg til Ingeniørens net-medie GridTech.

I lovforslaget fastlægges de danske regler for udstedelse af såkaldte oprindelsesgarantier for vedvarende Energi, populært kaldet grønne certifikater. En oprindelsesgaranti er en certificering af 1 MWh VE-elektricitet. Der er ikke en direkte forbindelse mellem oprindelsesgarantien og køberen, men der udstedes en garanti for, at der et sted i EU eller associerede lande, er produceret 1 MWh grøn strøm.

I sit debatindlæg kommer Hans Henrik Lindboe ind på udfordringerne ved markedet for oprindelsesgarantier, såsom prisdannelse og hvorvidt køberne er klar over, hvad produktet egentlig er. Lovforslaget, i dets nuværende udformning, vil ikke føre til en løsning af problemerne. I stedet kan en ændring af certifikaterne være en mulighed, så det bliver klart for forbrugeren, om køb af certifikatet er med til at støtte den grønne omstilling ved at bidrage til etablering af ny VE-produktion.

Læs hele indlægget her hos GridTech.