Ea er medudvikler af energimasterplan for indonesisk region

| Igangværende - Igangværende

Selvom rejsen mod en bæredygtig fremtid kræver en fortsat global indsats, er det vigtigt at anerkende, at de første skridt, som ved en hver rejse, er nødt til at være små og lokale.

I denne ånd blev Nusa Tenggara Barat (NTB) Energy Masterplan lanceret d. 7. december 2023. Den er udviklet gennem et samarbejde mellem Dinas ESDM Provinsi NTB, Energistyrelsen og Ea Energianalyse.

Rapporten, som er en del af det indonesisk-danske Energy Partnership Programme (INDODEPP), indeholder en køreplan for den indonesiske region West Nusa Tenggaras (NTB) omstilling til netto-nul udledninger i 2050 – et ambitiøst mål, der blev annonceret ved COP26.

Ved udgivelseseventet blev rapporten underskrevet af Drs. H. Fathurrahman, M.Si, Regional Secretary ved NTB-provinsen. Eventet havde også en paneldebat mellem H. Sahdan, ST, MT, leder af Dinas ESDM Provinsi NTB, samt repræsentanter fra National Energy Council og PLN NTB. August Axel Zachariae, Head of Energy Cooperations ved den Danske Ambassade i Indonesien, underskrev på vegne af den danske del af samarbejdet og deltog også i paneldebatten.

Eas oplæg ved udgivelseseventet kan ses her.

Bidragsydere til rapporten omfatter Niken Arumdati fra Dinas ESDM Provinsi NTB, Konstantinos Athanasiou fra Energistyrelsen, og Sara Shapiro-Bengtsen, Francesco Gaballo og Anant Atul Visaria fra Ea Energianalyse.

Rapporten kan downloades her.

Flere Ea-projekter i Indonesien

Ea fortsætter det mangeårige arbejde i Indonesien med de følgende projekter, der alle er del af INDODEPP-samarbejdsprogrammet med Energistyrelsen:

  • Opdatering af det indonesiske teknologikatalog. Kontakt Rikke Næraa for at høre nærmere.
  • Vurdering af Java-Bali-systemets tilstrækkelighed og robusthed gennem stokastisk modellering, med fokus på aspekter som LOLP, ENS og reservemargin. Kontakt Luis Boscán for at høre nærmere
  • Støtte til den indonesiske Balmorel model, der anvendes af MEMR til at udvikle den nationale elektricitetsplan RUKN
  • Initiativet for bæredygtige provinser. Her støtter vi Vest-Java og Aceh i
    • Kortlægning af vedvarende energiressourcer ved hjælp af GIS. Her samarbejder vi med Viegand Maagøe. Kontakt Emil Dokkedal Johnsen og Anders Kofoed-Wiuff for at høre mere.
    • Energisektormodellering i Balmorel som en del af energimodelleringen til optimal langtidsplanlægning for NZE.