Ny analyse af fleksibilitetens rolle i det europæiske energisystem

| Igangværende - Igangværende

Ea Energianalyse har i dag udgivet en ny rapport med titlen “Value of Demand Flexibility in the European Power Sector”.

Rapporten er resultatet af en analyse udført for Danfoss, som er engageret i at undersøge rollen af fleksibilitet i el-efterspørgslen i fremtidens europæiske energisystem. På denne baggrund har Ea Energianalyse udført en langsigtet analyse, der dækker milepæls-årstallene 2025, 2030 og 2050 i scenarier, der alle lever op til EU’s mål om at blive klimaneutral i 2050.

For scenariet med det højeste niveau af fleksibilitet, viser undersøgelsen, at der er en samfundsøkonomisk fordel på €15.5 milliarder om året i 2050, en betydelig reduktion i elforbrugernes omkostninger, der når op på omkring €26 milliarder om året i 2050, og en nedgang i den gennemsnitlige elpris for forbrugerne fra €61/MWh til €55/MWh.

Læs mere i rapporten, som kan findes her, samt i Danfoss’ whitepaper ”Energy Efficiency 2.0”, der kan findes her.