Ny version af det vietnamesiske teknologikatalog

| Igangværende - Igangværende

Ea Energianalyse har været med til at opdatere det vietnamesiske teknologikatalog, og i sidste uge blev den nye version udgivet.

Det første vietnamesiske teknologikatalog blev udgivet i 2019. Den opdaterede version indeholder nye underkategorier til teknologier, der allerede er beskrevet i kataloget, for eksempel solceller og vindmøller til lave vindhastigheder, sammen med beskrivelser og faktaark for helt nye teknologier, såsom tidevandsenergi og CCS.

I samarbejde med det vietnamesiske Institute of Energy, har Ea revideret og opdateret teknologikapitler og data fra det eksisterende katalog, til at afspejle de seneste strømninger og forventede udviklinger, samt tilføjet nye kapitler.

Det opdaterede katalog vil blive anvendt i udfærdigelsen af den næste vietnamesiske Energy Outlook rapport, som forventes at blive udgivet i 2021.

Teknologikataloget blev udviklet for Energistyrelsen og den vietnamesiske Electricity and Renewable Energy Authority (EREA). Den nye version kan downloades her.