Ny Task 32 rapport med bidrag fra Ea

| Igangværende - Igangværende

Task 32 under IEA Bioenergy har netop udgivet rapporten “Inventory of national strategies for reducing the impact on air quality from residential wood combustion”. Ea fungerer som repræsentant for Danmark i Task 32, og har bidraget til rapporten. Læs mere om Task 32-arbejdet her.

Gennem de sidste 30 år er det blevet gjort store fremskridt til reduktion af luftforurening, men anvendelse af træ som brændsel er stadig en væsentlig kilde til luftforurening i IEA Bioenergys medlemstater. Rapporten indeholder nationale tilgange til strategier til reduktion af udledninger fra fyring med træ i boliger, med udgangspunkt i udvalgte IEA-medlemslande.

Rapporten kan findes her, og en referatudgave kan findes her.