Vindkraft og infrastruktur i Europa mod 2050

| Igangværende - Igangværende

Ea Energianalyse har på vegne af Ørsted gennemført en analyse af synergier mellem betydelig udbygning af offshore vind og det stigende behov for transmissionsnet, der skal understøtte et fossilfrit europæisk energisystem.

Se projektet!