Vindkraft og infrastruktur i Europa mod 2050

Balmorel: Energisystemsmodel | april 2019 - april 2020

Ea Energianalyse har på vegne af Ørsted gennemført en analyse af synergier mellem betydelig udbygning af offshore vind og det stigende behov for transmissionsnet, der skal understøtte et fossilfrit europæisk energisystem.

I analysen anvendes elmarkedsmodellen Balmorel til at modellere en dekarbonisering af Europa mod 2050, baseret på antagelser fra EU-Kommissionens 1.5 TECH-scenarie.

Forskellige muligheder og omkostninger for tilslutning af det europæiske havvindspotentiale til forbrugscentrene indgår også i analysen. Derudover modelleres og analyseres effekter af P2X-efterspørgslen, som spiller en vigtig rolle i EU-Kommissionens vision for det europæiske energisystem.

Analysen finder niveauet for en udbygning af havvind mod 2050, som er sammenlignelig med EU-Kommissionens 1.5 Tech-scenarie og understreger betydningen af en kraftig udbygning af transmissionssystemet for at kunne realisere en effektiv udvikling af elsystemet. Kombinationen af havvind og formasket offshore transmissionsnet kan bidrage til at reducere den samlede investering i infrastruktur. Derudover fører samoptimering af placeringen af ​​P2X-anlæg, havvind og et formasket offshore net til systemfordele og reducerer behovet for transmissionsudbygning, hvilket bidrager til en lavere omkostning for dekarboniseringen af Europa.