Innovationspris til EuroGrid

| Igangværende - Igangværende

EuroGrid-projektet er blevet tildelt Innovationsprisen fra Energy Cluster Denmark.

Ea Energianalyse indgik i et partnerskab med ENFOR, DTU og Ørsted om at udføre EuroGrid-projektet, der blev faciliteret af Energy Cluster Denmark. Formålet var at udvikle en digital platform til at levere bedre prognoser for forsyningen af vedvarende energi, el og elpriser på tværs af europæiske lande.

Variable energikilder, såsom sol og vind, giver ikke en konstant energiproduktion, og skaber derfor udfordringer i at balancere energisystemer på tværs af lande. Med EuroGrid kobles eksisterende modeller sammen med vejrforudsigelser for hele Europa, så den aktuelle markedssituation og energiforsyning kan beskrives på minuttet.

Energy Cluster Denmark, der er klyngeorganisation for hele den samlede energisektor, er en innovationsplatform, der fremmer projekter og samarbejder i industrien. Innovationsprisen gives en gang om året til det projekt i porteføljen, der har den største indflydelse på den grønne omstilling.