Ny rapport kortlægger 39 kommuners klimahandlingsplaner

| Igangværende - Igangværende

Ea har i en ny rapport kortlagt CO2-reduktionsindsatser i de klimahandlingsplaner, som 39 danske kommuner har udviklet som en del af DK2020-projektet. De 39 kommuner repræsenterer omtrent 40% af Danmarks befolkning, over 40% af arealet og landbrugsarealet, samt næsten halvdelen af Danmarks drivhusgasudledninger. De nye klimahandlingsplaner vil derfor have stor indflydelse på Danmarks mulighed for at opfylde den nationale målsætning om 70% reduktion af drivhusgasudledning i 2030.

Af analysen fremgår det bl.a. at kommunernes reduktionsmål samlet set er på 77%, og dermed over den nationale målsætning.

DK2020 er et partnerskab mellem KL, de fem regioner og Realdania, med CONCITO som projektleder. Rapporten kan downloades på CONCITOs hjemmeside, eller her på siden.