Inspiration til fælles varmeløsninger

| Igangværende - Igangværende

Ea har udarbejdet et katalog med varmeløsninger til områder, hvor fjernvarme har lange udsigter.

Klimahensyn, stigende priser og fokus på energisikkerhed har til sammen medført et stadigt større ønske om at blive fri af de fossile brændsler til opvarmning hos borgere og myndigheder, og konvertere til grøn fjernvarme eller individuelle varmepumper. Fjernvarme kan dog ikke udrulles indenfor den nærmeste fremtid alle steder, og i tæt bebyggelse kan individuelle varmepumper ikke altid benyttes pga. støjproblemer eller krav om bygningernes udseende. Man kan derfor med fordel se på fælles varmeløsninger, såsom termonet og fælles varmepumper.

Arbejdet er udført for Hørsholm og Rudersdal kommuner. Flere boligområder med række-, kæde- og dobbelthuse i kommunerne fungerer som cases i kataloget, da disse er opvarmet med naturgasfyr og der ikke er planer om etablering af fjernvarme indenfor den nærmeste fremtid.

Inspirationskataloget kan findes på Hørsholm Kommunes hjemmeside, eller her på siden.