Workshop om biomassefyring og CCUS

| Igangværende - Igangværende

IEA Bioenergys Task 32-gruppe arrangerede d. 21. september en workshop med det formål at beskrive konsekvenserne af at installere teknologi til at indfange CO2 (carbon capture) på biomasse- og affaldsforbrændingsanlæg. Morten Tony Hansen fra Ea Energianalyse repræsenterer Danmark i Task 32, og stod for at byde velkommen ved workshoppen.

Bioenergi kombineret med CO2-fangst, -anvendelse eller opbevaring, også kendt under forkortelsen ”BECCUS” er et koncept der er blevet diskuteret gennem længere tid i forskningen i klimaforandringer. I løbet af de sidste fem år er både regeringer og private aktører begyndt seriøst at overveje at implementere konceptet.

Workshoppen var målrettet operatører på anlæg og fokuserede på erfaringer fra udviklingen af konkrete europæiske projekter samt resultater fra projektarbejdet i BECCUS 2.0-projektet, som flere af IEA Bioenergys Task-grupper har arbejdet på. Resultaterne fra en case med modellering af et fuldskala CC-anlæg ved et eksisterende stort biomasse-kraftvarmeværk og et studie af BECCUS-muligheder ved mindre biomasseforbrændingsanlæg blev fremhævet.

Workshoppen blev afviklet online. Slides kan findes her.

Dagsorden for workshoppen

13.00: Velkomst og introduktioner. Ved Morten Tony Hansen, IEA Bioenergy Task 32/Ea Energianalyse

13.10: Velkomst og kort beskrivelse af det færdiggjorte BECCUS 1.0 og igangværende BECCUS 2.0 projekt. Ved Christian Bang, IEA Bioenergy Task 40/Ea Energianalyse

Første del

13.30: Succesfuld demonstration af carbon capture og kommende storskala carbon capture på et stort affaldsforbrændingsanlæg i Danmark. Ved Jannik Kappel, Amager Resource Centre

13.50: CCS på Klementsrud affaldsforbrændingsanlægget i Oslo, Norge. Ved Michael Becidan, IEA Bioenergy Task 36/SINTEF

14.10: CCS på et mindre affaldsforbrændingsanlæg: erfaringer fra pilotprojekt ved Thisted Forsyning. Ved Morten Pipper, SEG.

14.30: Modellering af fuldskala implementation af CCS på et stort kraftvarmeværk i Danmark, der fyrer med træflis. Ved Jesper Werling, Ea Energianalyse.

Kort pause

Anden del

15.00: Erfaringer fra forberedelse til fuldskala CCS ved Värtanverken i Stockholm, Sverige. Ved Fabian Levihn, Stockholm Exergi AB

15.20: Muligheder for CCUS i biomassefyrede systemer i mindre skala. Ved Sebnem Madrali, Natural Resources, Canada

15.40: Fremskridt med fuldskala CC ved Amagerværket i København, et kraftvarmeværk, der fyrer med træflis. Ved Anders Evald, HOFOR.

Tredje del

16.00: Modereret paneldebat med talerne fra første og anden del, med spørgsmål fra publikum.

17.00: Afsluttende bemærkninger