Workshop om udviklingen af Irlands hybride sammenkoblingspolitik

| Igangværende - Igangværende

Den 15. maj 2023 afholdt Ea Energianalyse en online workshop, der havde både industri og myndigheder som målgruppe. Workshoppen fokuserede på den igangværende udvikling af Irlands hybride udlandsforbindelsespolitik. Luis Boscan præsenterede en række af anbefalinger til Irlands embedskreds, som han i den seneste tid har udviklet sammen med Hans-Henrik Lindboe og Peter Børre Eriksen.

Anbefalingerne dækkede flere emner indenfor Irlands rammer for de hybride udlandsforbindelser, dette inkluderede:

  • Tilgangen til planlægning af offshore netværk hos Irlands TSO (EirGrid), herunder af hybride anlæg
  • Den finansielle model for hybride transmissionsaktiver
  • Tilgangen til det internationale samarbejde, der skal etableres mellem Irland og nabolandene, der kan blive potentielle partnere i hybride-projekter
  • Implementering af offshore-budzoner og de medfølgende tiltag til at nedsætte risiko for de involverede parter

Workshoppen er del af et igangværende projekt om Irlands skift til et planlægnings-styret system for offshore vedvarende energi. Projektet udføres for Irlands Department of the Environment, Climate and Communications, som har fået støtte fra EU’s Directorate-General for Structural Reform Support (DG REFORM). I projektet samarbejder Ea Energianalyse med en gruppe af irske og tyske konsulentfirmaer og AARC Ltd i Dublin er projektleder.