Ny rapport: Danske kommuners klimamål er højere end det nationale niveau

| Igangværende - Igangværende

Ea Energianalyse har sammen med CONCITO kortlagt CO2-reduktionsindsatserne for 92 kommuner, som dækker 98% procent af Danmarks befolkning og areal, der har udarbejdet klimahandlingsplaner gennem Realdanias DK2020-projekt.

Resultatet viser et højt ambitionsniveau i de danske kommuner: Sammenlagt er deres mål at reducere udledningerne med 76% i 2030 sammenholdt med 1990, hvilket er 6 procentpoint mere end det nationale mål på 70%.

DK2020-rammen, som klimaplanerne er udviklet under, fastsætter krav om, at kommunerne regelmæssigt overvåger og evaluerer deres initiativer, og senest om fem år skal planerne gennemgås på ny. Forhåbentlig vil DK2020 medvirke til, at byråd og kommunalbestyrelser landet over holdes til ilden, så de kan levere på målene.

Læs mere i Realdanias pressemeddelelse og hent rapporten her.