IEA Bioenergy Task 40 udgiver ny rapport

| Igangværende - Igangværende

Rapporten ”Deployment of BECCS/U value chains” blev i sidste uge udgivet at IEA Bioenergy Task 40, med bidrag fra Christian Bang fra Ea Energianalyse, der er den danske landsrepræsentant i Task 40.

Det bliver i højere grad anerkendt, at det vil blive svært at nå de globale klimamål uden teknologier til negativ CO2-udledning, hvoraf BECCS (bioenergi med CO2-lagring) er en lovende mulighed. I rapporten diskuteres potentialet og udfordringerne ved BECCS på kort til mellemlangt sigt. Rapporten undersøger også, hvordan BECCU (bioenergi med CO2-lagring og anvendelse) kan spille en rolle i at muliggøre implementering af BECCS. Uanset området, hvor BECCS implementeres, vil der dog være behov for nye reguleringer og forordninger på flere niveauer.

Rapportens konklusion er, at for at potentialet i BECCS som en teknologi til negativ udledning kan realiseres, er det bydende nødvendigt at beslutningstagerne begynder en seriøs diskussion af de nødvendige reguleringer for at fremme demonstration, implementering og drift af BECCS værdikæder, eftersom disse reguleringer på nuværende tidspunkt stort set ikke eksisterer.

Rapporten kan downloades her.