Ny rapport om planlægning af det indiske el-transmissionssystem

| Igangværende - Igangværende

Tidligere i denne måned blev rapporten “Benchmarking study for transmission planning methodologies – A comparison between India, Europe, the Nordics and Denmark” udgivet ved et event i Delhi.

Ea Energianalyse har bidraget til rapporten, der blev udfærdiget i samarbejde med eksperter fra Energistyrelsen, Energinet og indiske partnere såsom Central Electricity Authority, Central Transmission Utility og POSOCO.

Rapporten er udarbejdet som en del af et projekt under det indisk-danske energisamarbejdsprogram INDEP. Mere information om projektet kan findes her, hvor rapporten også kan downloades.