Brint og PtX i fremtidens energisystem

| Igangværende - Igangværende

Notatet ”Brint og PtX i fremtidens energisystem” er udarbejdet af Ea Energianalyse for Dansk Energi som baggrundsmateriale til  rapporten ”Anbefalinger til en dansk strategi for Power-to-X”.

I notatet peges bl.a på at prisen på elektrolysebrint ventes at falde, især efter 2030. Endvidere vurderes at dansk og europæisk grøn elektrolysebrint produceret på basis af offshore-vind efter 2030 er konkurrencedygtig med importeret elektrolysebrint fra Nordafrika baseret på solceller, og også konkurrencedygtig med blå brint produceret fra naturgas med kulstoflagring.

For yderligere oplysninger, kontakt Hans Henrik Lindboe.

Notatet kan hentes her.