Ny rapport sætter fokus på alternativer til biomasse i el- og fjernvarmesektoren

| Igangværende - Igangværende

I en analyse for Dansk Energi og Dansk Fjernvarme har Ea Energianalyse undersøgt potentialet for nye teknologier i el- og fjernvarmesektoren.

I rapporten konkluderer Ea, at den vigtigste teknologi med potentiale til at dække fjernvarmeforbruget, hvis biomasse udfases, er eldrevne varmepumper.

Analysen er bygget op omkring tre hovedspor

  • En gennemgang og vurdering af mulige, nye teknologier til fjernvarmeproduktion i Danmark
  • Modelanalyser af energimæssige og økonomiske konsekvenser i forskellige scenarier for udfasning af biomasse for hele Danmark
  • Case-analyser af scenarier for udfasning af biomasse i fem udvalgte fjernvarmeområder

I referencescenariet, hvor der ikke stilles krav til udfasning af biomasse, ventes biomasseforbruget at være faldet med 70% i 2040, og samtidig vurderes scenarier med fuld udfasning i 2025 og 2030 som henholdsvis urealistiske og særdeles usikre at udføre.

Analysen er baseret på forudsætninger om varmepumpers omkostninger fra teknologikataloget. Viser de sig ikke at blive så billige og effektive som forventet, konkluderer en delanalyse, at der stadig primært vil blive udbygget med varmepumper, men dog i et vist omfang også med biomasseteknologier.

Et Advisory Board bestående af Danmarks Naturfredningsforening, CONCITO, Aalborg Universitet, Dansk Fjernvarme og Dansk Energi har været nedsat og har løbende mødtes under analyseudviklingen og drøftet analysens indhold og givet input til det videre arbejde.

Se den fulde analyse i rapporten, som kan downloades her.

For yderligere information kan Jesper Werling eller Hans-Henrik Lindboe kontaktes.