Roadmap: Udfasning af naturgas til rumvarme

| Igangværende - Igangværende

Energifonden igangsatte foråret 2019 projektet ”Udfasning af naturgas til rumvarme”. Et enigt Folketing indgik i juni 2018 en energiaftale, der fastslog, at Danmark vil arbejde mod et mål om netto-nul-udledning af klimagasser senest i 2050. Energifonden ønskede på den baggrund at bidrage til en udfasningsstrategi for naturgas til rumvarme. Læs om projektet og hent rapporten!