Roadmap: Udfasning af naturgas til rumvarme

Danmark | april 2019 - april 2020

Energifonden igangsatte foråret 2019 projektet ”Udfasning af naturgas til rumvarme”. Et enigt Folketing indgik i juni 2018 en energiaftale, der fastslog, at Danmark vil arbejde mod et mål om netto-nul-udledning af klimagasser senest i 2050. Energifonden ønskede på den baggrund at bidrage til en udfasningsstrategi for naturgas til rumvarme. Der er defineret to scenarier med udfasning enten i 2030 eller i 2040.

Projektet er udført af Ea Energianalyse i samarbejde med Marketminds, og arbejdet blev ledet af en styregruppe bestående af:

  • Peter Birch Sørensen, Styregruppeformand, Professor ved Københavns Universitet
  • Lars Aagaard, Adm. direktør, Dansk Energi
  • Stine Grenaa, Chef for gassystemudvikling hos Energinet
  • Peter Kristensen, Chef for Marked og Forretningsudvikling, Evida
  • Kim Mortensen, Direktør, Dansk Fjernvarme
  • Simon O. Rasmussen, Underdirektør, TEKNIQ Arbejdsgiverne
  • Frank Rosager, Direktør i Foreningen Biogasbranchen

Naturgas anvendes til rumopvarmning i boliger, i handels- og servicesektoren og i industrivirksomheder. Projektet har alene fokuseret på boliger samt handels- og servicesektoren.

Projektets analysemetode kan overordnet inddeles i tre hovedelementer: i) udvælgelse af mulige VE alternativer til naturgas til rumvarme, ii) beregning af det samfundsøkonomiske optimum (den samfundsøkonomisk optimale varmeforsyning under forudsætning af 100% udfasning af naturgas) i hhv. 2030 og 2040 og iii) analyse af virkemidler til udfasning.

Projektet løb fra marts 2019 til maj 2020.

Download rapporten her på siden