Casestudier om implementering af bio-CCS

| Igangværende - Igangværende

Som middel til bekæmpelse af klimaforandringer er mange projekter nu ved at blive planlagt eller allerede sat i gang, med fokus på at fange og lagre CO2 fra atmosfæren, resulterende i hvad der ofte benævnes ”negativ udledning”.

IEA Bioenergy-projektet “Deployment of Bio-CCS/CCU Value Chains” undersøger muligheder for negativ udledning i forbindelse med afbrænding af biomasse og fangst, lagring eller anvendelse af den resulterende CO2, også kaldet bio-CCS/CCU eller BECCUS. Tre casestudier blev for nyligt udgivet, med fokus på at implementere CCS i central biomassebaseret varme­- og/eller elektricitetsproduktion. Studierne omhandler projekter ved HOFOR Amagerværket i Danmark, Drax Power Station i Storbritannien og Fortum Oslo Varme (FOV) i Norge.

Studiet om HOFOR er udfærdiget af Christian Bang fra Ea Energianalyse, som er den nuværende landsrepræsentant for Danmark i IEA Bioenergy Task 40.

Læs mere om de tre studier i IEA’s pressemeddelelse. De kan også downloades på vores hjemmeside.