Ea vinder fem rammekontrakter for internationale energianalyser

| Igangværende - Igangværende

Ea Energianalyse har sammen med COWI, Viegand Maagøe og DTU vundet fem rammekontrakter. Vi skal bidrage med analyser til Energistyrelsens afdeling for Global Rådgivning, som er aktive i fx Kina, Vietnam, Indonesien, Tyrkiet, Ukraine, Etiopien og Sydafrika. Den samlede kontraktsum er over 100 mio. kr. over tre år.

Arbejdet omfatter energiplanlægning og modellering, VE integration, offshore vind, energibesparelser og klimaforandringer.

Ea Energianalyse leder aktiviteterne i forhold energiplanlægning og modellering. Aftalen er en forlængelse af de sidste tre års arbejde under ‘Energy Country Programs and Projects’ (ECPP).