Studentermedhjælpere hos Ea

Studentermedhjælpere hos Ea arbejder på projekter og udfører ad hoc opgaver. De får ansvar og er involverede i udfordrende projekter, der er relevante for deres studier. Ansvaret kan både være en god udfordring og en måde at udvikle nye færdigheder, men det skal ikke føles som en byrde. I sidste ende holdes studerende ikke ansvarlige (juridisk) for deres arbejde, og de bliver vejledt af fuldtidsansatte, der arbejder på de samme projekter.

Vejledning og feedback

Studentermedhjælperen deltager i et eller flere projekter, og det er hver projektleders ansvar at give den studerende relevant feedback, uddele arbejdsopgaver og sørge for den studerende kender sin rolle og opgaver i hvert projekt. Det er dog kontaktpersonens ansvar at have overblik over hvilket arbejde den studerende udfører og støtte den studerende ved at svare på de spørgsmål, der måtte opstå.

En integreret del af firmaet

Studentermedhjælpere er en integreret del af firmaet, selv når de kun arbejder omkring 15 timer om ugen. Arbejdstiden er fleksibel, så det er muligt at få den til at passe med den individuelle studerendes studier og eksamener. Afhængigt af den studerendes arbejdsopgaver, kan det være at foretrække at den studerende ikke arbejder hjemmefra. Det er essentielt at have tæt kontakt til projekterne og kollegaerne.

Hyppige udviklingssamtaler

Medarbejderudviklingssamtaler afholdes regelmæssigt for at evaluere den studerendes præstationer, teamwork og tilfredshed med arbejdet, særligt i starten af ansættelsen. Ved disse samtaler snakkes der om den studerendes forventninger, samt om den studerendes kompetencer og interesser bliver benyttet korrekt i arbejdet. Derudover bliver det klargjort, om ekstra træning er nødvendig, for at opdatere den studerendes evner ud i de værktøjer der bruges hos Ea, såsom modeller, programmer og introduktion til projekter.

Fremtidige ansættelsesmuligheder

Ea er åben for at overveje muligheden for en fremtidig fuldtidsansættelse ved Ea. Før den studerende afslutter sine studier, mødes de med Ea for at tale om fremtidigt samarbejde og evaluere forskellige jobmuligheder.

Der kan være vanskeligheder forbundet med at blive fuldtidsansat i det samme firma, som man var studentermedhjælper ved. Baseret på dette, støtter Ea generelt ideen om, at færdige kandidater afprøver nye måder at arbejde på i andre organisationer. Hvis en tidligere studentermedhjælper efter at have afsluttet studierne bliver ansat fuldtid hos Ea, er det derfor vigtigt at overgangen til fuldtidsstillingen er eksplicit og følges af vejledning.

Ea vil altid gerne vedligeholde kontakten med den studerende efter hans eller hendes tid hos Ea.

Specialestuderende hos Ea

En studerende der arbejder som medhjælper hos Ea kan få arrangeret at skrive sit speciale (eller lave et andet projekt til studiet) i forbindelse med Ea. Det er dog meget vigtigt at lave en klar aftale mellem den studerende og Ea om mængden af tid den studerende arbejder for Ea, og mængden af tid der bruges på at skrive specialet. Dette vil afhænge af, hvilken type projekt specialet er, og hvilken type arbejde den studerende udfører for Ea.