Studenterpolitik

Studenter og praktikanter er en integreret del af Ea Energianalyse og et centralt element i firmaets filosofi. De er en ressource vi ikke kunne klare os uden. Vi ansætter studentermedhjælpere og praktikanter, og samarbejder med studerende, der er i gang med deres speciale eller andre universitetsprojekter.

Ea anerkender at de studerende kommer med ny input og nye ideer, da de er i tæt kontakt med forskning og videnskabelige aktiviteter på universiteterne. Dette hjælper Ea med at vedligeholde en dynamisk forbindelse til den akademiske verden. Studenterne står både for at fornye og udvikle Eas netværk, og de giver også et frisk pust til firmaet.

Mulige fremtidige medarbejdere

I et arbejdsmarked hvor det kan være svært at finde kvalificerede medarbejdere, er studerende en måde at komme i kontakt med og udvikle fremtidige fuldtidsansatte. Selv hvis den studerende skulle vælge at starte deres karriere i et andet firma, er det vigtigt for Ea at holde kontakten med den studerende, efter de er færdiguddannede.

De studerende bidrager også til at gøre Ea til en dynamisk og attraktiv arbejdsplads. Firmaets størrelse er en fordel i denne henseende, da det er nemt at lære alle at kende og få et overblik over alle dele af firmaet. Dette giver en god atmosfære, som gør det nemmere for de studerende at stille spørgsmål og frit diskutere projekterne.

Erfaringer fra det virkelige liv

Ea tilbyder studentermedhjælpere og praktikanter en god mulighed for at få erfaringer fra “det virkelige liv” omkring udviklingen af forskellige projekter. En studenterstilling eller et praktikforløb er en god måde at afprøve tekniske og teoretiske kompetencer fra universitetet i rigtige projekter. Som student eller praktikant ved Ea får du ansvar for en række opgaver, hvilket kræver engagement og en vilje til at lære.

Hvad studerende kan forvente fra Ea

Det er essentielt for Ea at respektere at de studerende er under uddannelse, og derfor er at få feedback for at kunne forbedre læringen en integreret del af at være studentermedhjælper ved Ea.

Kontaktperson eller mentor

Studentermedhjælpere og praktikanter ved Ea arbejder tæt sammen med de andre medarbejdere og vinder dermed af deres erfaring. Derudover får hver studerende, både medhjælpere og praktikanter, en fuldtidsansat som kontaktperson eller mentor.

Studerende der er i gang med et projekt som en del af studiet får også en kontaktperson. Relationen til denne person og forpligtelserne kan dog variere afhængigt af projekttypen og sammenhængen med Eas andre projekter.

Vejledning og hjælp

Kontaktpersonen eller mentoren kan hjælpe de studerende og praktikanterne med tekniske spørgsmål og projektrelaterede problemer, deraf også potentialer og begrænsninger ved at være studerende eller praktikant ved Ea. Kontaktpersonen har ansvar for at introducere den nye studentermedhjælper til Ea når de starter og svare på de praktiske/organisatoriske spørgsmål der måtte være.

Særligt i de første måneder vil den studerende have brug for vejledning i de praktiske procedurer ved Ea, og det er derfor vigtigt at kontaktpersonen prioriterer dette.

Studerende, ligesom de fuldtidsansatte, kan altid kontakte en af de fire partnere (Anders, Hans Henrik, Jesper eller Lars), hvis de føler sig stressede over eller utilfredse med deres arbejde ved Ea. Fortrinsvis bør spørgsmål vedrørende personalets trivsel drøftes, inden de udvikler sig og bliver reelle problemer.

Læs mere om de forskellige muligheder for studerende hos Ea: