Biomasseanvendelse og potentialet for CCS i forsyningssektoren (in Danish)

Report on the use of biomass and the potential for CCS in the heat and power sector.

Download PDF