Integration af termisk forgasning i det danske energisystem (in Danish)

An analysis for Partnerskabet for termisk forgasning, which is supported by EUDP.

Download PDF