Rammer for omstilling til vedvarende energi i Indien

…indiske samarbejdspartnere. Arbejdet inkluderede bl.a. en beskrivelse af udfordringer og muligheder forbundet med integration af vedvarende energi i stor skala i Indien; en oversigt over de planlægningsmæssige rammer og kompetencer,…

4. februar 2020

Indisk offshore-teknologikatalog

…del af dette, fokuserer et samarbejde med Indien på muligheder for offshore vindenergi i Indien. Ea Energianalyse har bistået med at udfærdige et teknologikatalog om vindteknologier, der giver en kvalitativ…

27. januar 2021

Konsulentstøtte til indisk energimodellering

Indien har oplevet betydelig økonomisk vækst i de seneste årtier, hvilket påvirker landets elektricitetsbehov. Dette er vokset med mere end 6% pr år i det sidste årti og forventes at…

9. juni 2021

Rammekontrakt for Energistyrelsen

…dette ved teknisk assistance inden for temaerne vedvarende energi, energieffektivisering og reduktion af CO2-emissioner, med henblik på at styrke kapacitetsopbygningen i partnerlandene Etiopien, Indien, Indonesien, Kina, Storbritannien, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine,…

4. februar 2020

Danida Balmorel kursus 2019

Ea Energianalyse stod sammen med DTU for et fire ugers Balmorel kursus. Der var 27 deltagere fra Indien og Indonesien. Kurset omhandlede introduktion til systemanalyse og matematisk modellering og satte…

13. maj 2020

El-transmissionssystemplanlægning for variabel vedvarende energi

Indien. Den stigende andel af variabel vedvarende energi er en udfordring for det generelle energisystem, hvilket også inkluderer el-transmissionssystemet på både operativt niveau og planlægningsniveau. Den danske TSO Energinet, Ea…

26. maj 2021