Bygningsreglementets effekt på energiforbruget i enfamilieshuse i Danmark

Danmark | november 2010 - marts 2011

En vigtig del af arbejdet med energibesparelser er at evaluere effekten af styringsmidler. Ea Energianalyse og Roskilde Universitet (Institutterne for hhv. ”Samfund og Globalisering” og ”Miljø, Samfund og Rumlig Forandring”) har på denne baggrund analyseret effekten af Bygningsreglementets krav til energiforbrug.

Forskelle i energiforbrug

Vi har data for ca. 35.000 enfamiliehuse, der er observeret en eller flere gange over seks år (1998 til 2003); i alt mere end 150.000 observationer. Vores data beskriver bl.a. husholdningernes karakteristika, udendørstemperatur og ikke mindst forbruget af naturgas. Ved at bruge avancerede økonometriske metoder har vi ved hjælp af disse data kunnet finde forskelle i energiforbrug relateret til det bygningsreglement, der gjaldt, da huset blev bygget.


Vi takker HMN Naturgas for oplysninger om gasforbrug. De øvrige data er hentet fra Danmarks Statistik. Projektet har været finansieret af Energistyrelsen og Roskilde Universitet. Energistyrelsens bevilling er oprindeligt givet til AKF, Anvendt Kommunal Forskning.