Langsigtede tendenser i EU’s energipolitik og udfordringer for transportsektoren

EU | januar 2011 - marts 2011

Reguleringen af energi- og transportområdet foregår stadig i høj grad på det nationale plan. Fx er afgifter på biler (elbiler og traditionelle biler) og støtteordninger for forskellige elforsyningsmuligheder såsom atomkraft, opsamling og lagring af CO2 (CCS) og vindenergi stadig reguleret nationalt. 

Ea Energianalyse har udarbejdet et overblik over reguleringen i energi- og transportsektoren på det nationale plan og på EU plan. Projektet omfattede en analyse af de langsigtede tendenser inden for og levedygtigheden (2050) af politikker og lovgivning samt en analyse af nøgleaktører i udformningen af ny regulering. Følgende lande er undersøgt: Danmark, Tyskland, Italien og England.