Langsigtede tendenser i EU’s energipolitik og udfordringer for transportsektoren

EU | januar 2011 - marts 2011

Reguleringen af energi- og transportområdet foregår stadig i høj grad på det nationale plan. Fx er afgifter på biler (elbiler og traditionelle biler) og støtteordninger for forskellige elforsyningsmuligheder såsom atomkraft, opsamling og lagring af CO2 (CCS) og vindenergi stadig reguleret nationalt. 

Ea Energianalyse har udarbejdet et overblik over reguleringen i energi- og transportsektoren på det nationale plan og på EU plan. Projektet omfattede en analyse af de langsigtede tendenser inden for og levedygtigheden (2050) af politikker og lovgivning samt en analyse af nøgleaktører i udformningen af ny regulering. Følgende lande er undersøgt: Danmark, Tyskland, Italien og England.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen