Aarhus – Det fremtidige behov for fleksibilitet i energisystemet

Danmark | januar 2012 - juni 2012

Ea Energianalyse har for Aarhus Kommune udarbejdet en analyse af det fremtidige behov for fleksibilitet i energisystemet og mulige virkemidler til at dække dette behov. Baggrunden er regeringens ambition om at øge vindkraftens andel af elforbruget til 50 % i 2020, omstille el- og varmeforsyningen til 100 % vedvarende energi i 2035 og gøre energisystemet inkl. transportsektoren uafhængigt af fossile brændsler inden 2050.

Analysen har fokus på integrationen af vindkraft, der vurderes at være en af de største udfordringer for det danske energisystem i fremtiden.

Aarhus skal være CO2-neutral som bysamfund i 2030

Aarhus kommune har en vision om at være CO2-neutral som bysamfund i 2030. Kommunen står derfor overfor en række udfordringer i forhold til omstilling af det eksisterende energisystem. I kommunens klimaplan fra 2011 sættes der fokus på fem strategiske hovedspor for den fremtidige udvikling, hvor et af sporende er `det intelligente energisystem´.

Virkemidler til integration af vindkraft

Integration af vindkraft er en af hoveddrivkræfterne for udviklingen af det dynamiske energisystem i Danmark. Samtidig skaber udbygning med vindkraft – og på sigt anden fluktuerende energiproduktion –en række udfordringer for energisystemet.

Formålet med rapporten har været at belyse behovet for, og effekten af, forskellige virkemidler til at integrere vindkraft og belyse, hvornår det er hensigtsmæssigt at iværksætte de forskellige virkemidler. Analysen tager udgangspunkt i de tekniske løsninger og har derfra fokus på de samfundsøkonomiske hhv. selskabsøkonomiske muligheder for at udnytte de enkelte løsninger.