READY – Varmepumper i Smart Grid sammenhæng

Danmark | maj 2012 - november 2014

Energisystemet forandrer sig og bliver mere og mere kompleks. Det forventes, at andelen af vindkraft i det danske elforbrug stiger til 50% i 2020. Dette vil give anledning til en række udfordringer relateret til balancen i elsystemet, kommunikation, databehandling samt elmarkederne.

Der er behov for at udvikle avancerede løsninger så elektricitet kan bruges mere intelligent. Varmepumper udgør en oplagt mulighed for bedre at integrere vindkraft og andre former for svingende elproduktion.

Styring af varmepumper

Hovedformålet med READY projektet var udviklingen af en Smart Grid klar Virtual Power Plant (VPP) server, som kan kontrollere et stort antal varmepumper. VPP serveren skal være en enhed, som kan kontrollere tusindvis af varmepumper, men som fungerer som én kontrollerbar enhed for operatøren. Projektets delopgaver var:

  • Udfordringer ved aggregering af et stort antal varmepumper
  • Håndteringen af kapacitetsbegrænsninger i distributionsnet forårsaget af varmepumper
  • Anbefalinger i forbindelse med installationer af varmepumper og kontrolenheder
  • Brugerinvolvering og forretningsplaner

Netbegrænsninger

Ea Energianalyse bidrog primært til studiet af netbegrænsninger i distributionsnettet, kommunikationsscenarier, netmålinger og udvikling af markeder for trængselsstyring. En række lokale netselskaber blev interviewet om begrænsninger i deres net, potentielle kommunikationsscenarier og teknologier der kan bruges til at styre disse trængsler.

Deltagere og sponsor

READY var et ForskEL projekt støttet af Energinet.dk, Projektteamet var NEAS Energy (projektleder), Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Neogrid, PlanEnergi og Ea Energianalyse. Aktiviteterne byggede på et tidligere projekt: Intelligent fjernstyring af individuelle varmepumper.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen