Strategisk energiplanlægning i Region Syddanmark

Danmark | november 2012 - juni 2013

Region Syddanmark har igangsat et tværorganisatorisk samarbejde om strategisk energiplanlægning i regionen.

Ea Energianalyse har bistået Regionen med at illustrere perspektivet i et sådant samarbejde over for beslutningstagere i Region Syddanmark, regionens kommuner, forsyningsselskaber og energierhvervet bl.a. i forbindelse med et interessentseminar og workshops.

Ea Energianalyse har desuden fungeret som sparringspartner for Region Syddanmark i processen med at udvikle det regionale initiativ om strategisk energiplanlægning.