Private virksomheders erfaringer med energisparetiltag

Danmark | februar 2015 - maj 2015

Energisparesekretariatet under Energistyrelsen blev oprettet i efteråret 2014 og havde som formål at fremme energibesparelser i private virksomheder, især små og mellemstore virksomheder, samt større virksomheder, der ikke var kvoteregulerede. Sekretariatet havde 40 mio. kr. til sin rådighed i perioden 2014-2017 og fokuserede sine aktiviteter på de væsentligste potentialer, der på det tidspunkt ikke i tilstrækkelig grad blev adresseret af andre ordninger.

Ea Energianalyse og Viegand Maagoe foretog en systematisk analyse af private virksomheders erfaringer med energispareprojekter – både tekniske og adfærdsmæssige projekter – for at opnå et bedre indblik i, hvor meget energi virksomhederne sparer, hvad der har indflydelse på beslutningen om at gennemføre energispareprojekter, hvordan forskellige offentlige indsatser påvirker virksomhedernes beslutninger, hvilke udfordringer virksomhederne oplever i forbindelse med gennemførelsen af energispareprojekter, samt hvilke afledte effekter virksomhederne oplever som følge af besparelserne.